Warsztaty I stopnia Warsztaty II stopnia Warsztaty III stopnia Warsztaty IV stopnia
        

I. Ikona Świętego Oblicza — Mandylion

„Szukam o Panie, Twojego oblicza” (Ps. 27,8)

Słowa psalmisty wyrażają tęsknotę, którą nosi w sercu wielu z nas. Dla wszystkich pragnących pójść za głosem serca organizujemy warsztaty, których celem jest zapoznanie się z podstawami ikonopisania oraz wprowadzenie w duchowość ikony. Na styku duchowości i sztuki, chcemy wspólnie z Wami odnajdywać Oblicze naszego Pana.

Nie jest wymagane doświadczenie plastyczne, ani specjalne uzdolnienia, bo najważniejsze jest świadome pragnienie oddania się modlitwie i pracy na chwałę Bożą. 

Podczas warsztatów uczestnicy:

a) poznają:

  • kolejne etapy powstawania ikony
  • technikę malowania temperą jajeczną
  • podstawy złocenia

 

b) wykonają:

  • podlinnik (szkic) do ikony św. Oblicza
  • wprawki malarskie w technice tempery jajowej
  • złocenie szlagmetalem
  • ikonę Świętego Oblicza (Mandylionu) w technice tempery jajowej na zagruntowanej desce.

 Warsztaty zwieńczy Msza św. połączona z błogosławieństwem ikon. 

Zajęcia odbywać się będą w soboty

Rozpoczęcie planowane jest  w listopadzie po utworzeniu się min. 10 osobowej grupy chętnych do uczestniczenia w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmujemy na tel 602 182 378 lub na maila:

aleksandra.pabich@gmail.com  

O terminach zajęć poinformujemy Zainteresowanych

Planowany czas trwania kursu — 42 godz. (jeżeli zachodzi potrzeba — organizujemy dodatkowe zajęcia wyrównawcze).

Opłata za warsztaty ok. 750 zł (może być wnoszona w dogodnych ratach).

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają na własność : zagruntowaną deskę , pigmenty, pędzle, paletkę, podobrazie do wprawki, materiały do złocenia, moździerz, media i inne materiały niezbędne do napisania ikony

II. Chrystus Pantokrator

Przedmiotem warsztatów będzie półpostaciowa ikona Chrystusa Pantokkratora .

Pisanie ikony połączone będzie z rozważaniem fragmentów Ewangelii

Opłata za warsztaty ok 650 zł (może być wnoszona w dogodnych ratach)

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają: zagruntowaną deskę , nowe pigmenty, materiały do złocenia, media i inne materiały niezbędne do napisania ikony oraz materiały pomocnicze na własność.

Termin rozpoczęcia zajęć  zostanie ustalony  po utworzeniu się grupy min. 10 osobowej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października na tel 602 182 378 lub na maila:

aleksandra.pabich@gmail.com  

 III. Ikona Świętej Trójcy  lub  wybrana  scena ewangeliczna do wyboru przez Uczestników.

IV. Ikony z Sanktuariów Maryjnych w Polsce

Możliwe będzie zorganizowanie dodatkowych zajęć doskonalących technikę złocenia.

Warsztaty rozpoczniemy po utworzeniu się minimum 10 osobowej grupy.

Zgłoszenia przyjmujemy  na tel. 602 182 378 lub na maila:

aleksandra.pabich@gmail.com