<strong>Warsztaty I stopnia</strong> <strong>Warsztaty II stopnia</strong> <strong>Warsztaty III stopnia</strong>

Ikona Świętego Oblicza — Mandylion

Warsztaty I stopnia — dla początkujących

Rozpoczęcie: listopad 2018 r.

„Szukam o Panie, Twojego oblicza” (Ps. 27,8)

Słowa psalmisty wyrażają tęsknotę, którą nosi w sercu wielu z nas. Dla wszystkich pragnących pójść za głosem serca organizujemy warsztaty, których celem jest zapoznanie się z podstawami ikonopisania oraz wprowadzenie w duchowość ikony. Na styku duchowości i sztuki, chcemy wspólnie z Wami odnajdywać Oblicze naszego Pana. Nie jest wymagane doświadczenie plastyczne, ani specjalne uzdolnienia, bo najważniejsze jest świadome pragnienie oddania się modlitwie i pracy na chwałę Bożą.

 

Podczas warsztatów uczestnicy:

 

a) poznają:

  • kolejne etapy powstawania ikony
  • technikę malowania temperą jajeczną
  • podstawy złocenia
  • proces gruntowania podobrazia

 

b) wykonają:

  • podlinnik (szkic) do ikony św. Oblicza
  • wprawki malarskie w technice tempery jajowej
  • złocenie szlagmetalem
  • ikonę Świętego Oblicza (Mandylionu) w technice tempery jajowej na zagruntowanej desce.

 

Warsztaty zwieńczy Msza św. połączona z błogosławieństwem ikon.

 

Miejsce warsztatów:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu, ul Grzybowska 22.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 10.00-17.00.

Rozpoczęcie kursu po utworzeniu się min. 10 osobowej grupy.

Planowany czas trwania kursu — 42 godz. (jeżeli zachodzi potrzeba – organizujemy dodatkowe zajęcia wyrównawcze).

Ikona Chrystusa Pantokratora

Warsztaty II stopnia — dla absolwentów warsztatów I stopnia.

Rozpoczęcie: luty 2019

„Ikonograficzny typ Chrystusa Pantokratora, zwany też Chrystusem Wszechwładcą, jest najczęściej spotykanym wizerunkiem Zbawiciela. Nazwa ikon tego typu pochodzi od greckiego słowa pantokrator (pan — wszech, cratos — silny, władny), oznaczającego „wszechwładny”. Przedstawienie to ukazuje Stwórcę i Zbawiciela, trzymającego świat w swej dłoni…” (J. Charkiewicz).

 

Celem warsztatów: dalsze kontemplowanie Oblicza Pańskiego.

Nowe treści i umiejętności: malowanie i rozjaśnianie szat i dłoni.

Miejsce warsztatów: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu, ul Grzybowska 22.

Zajęcia odbywać się będą w soboty.

Czas trwania kursu: ok. 40 godzin. Uczestnicy otrzymują zagruntowaną deskę i inne materiały potrzebne do wykonania ikony, w tym nowe pigmenty).

Ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem

Warsztaty III stopnia

 

Przedmiotem warsztatów będzie półpostaciowa ikona Bogurodzicy z Dzieciątkiem (do wyboru: Hodegetria lub Eleusa).

Pisanie ikony połączone będzie z rozważaniami Tota Pulchra es, Maria (cała piękna jesteś, Maryjo).

Zajęcia będą odbywać się w Katolickieim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu, ul Grzybowska 22, w godz. od 10.00 do 17.00 z godzinną przerwą na obiad.

 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają: zagruntowaną deskę, nowe pigmenty, materiały do złocenia, media i inne materiały niezbędne do napisania ikony oraz materiały pomocnicze na własność.

 

Zajęcia rozpoczniemy po utworzeniu się grupy min. 10 osobowej.