2017 — Warsztaty I stopnia — Ikona Świętego Oblicza